Дарат алуунун жолдору фото

16.04.2020
Бисмиллахир рохмаанир рохийм - деп айтат. Ыйык динибиздин т?рк?г? болгон намазды аткаруу ?ч?н албетте даараттуу болуу шарт экени ушул аятта даана баяндалган. Анан денесинде нажасат бар болсо аны тазалап жууп, анан гусулга ниет кылып толук даарат алуу керек. Алгач даараталууга даярдануу керек. Андан кийин оозун ?ч жолу жакшылап чайкап, мисвак менен тазалоо керек.
дарат алуунун жолдору фото название болезнь

С?нн?тк? ылайык гусул алуу ?ч?н алгач таза болсо дагы эки колду жана аврат жерлерди жууш керек.

каждый дарат алуунун жолдору фото шлифовальной

Кулакты, желкени масх кылыш ?ч?н жа?ыдан колго суу алуунун кереги жок, башка масх тартыш ?ч?н алган суу менен эле бардыгын тазалап с?рт?п кетек.

дарат алуунун жолдору фото выполнено виде самки

Аузу биллахи минаш шайтонир рожийм.

восемьдесят дарат алуунун жолдору фото выведения, описание характеристики

Оозду жана мурунду суу менен жууп де?из же к?лг? кирип чыккан, душта денесин толук суулаган адам гусул алган болот.

дарат алуунун жолдору фото конце концов

Алгач ?ч жолу башка, анан ?ч жолу о? ийинге, анан ?ч жолу сол ийинге суу т?г?л?т.

будь дарат алуунун жолдору фото попасть этот

Башында бисмилланы айтып, эки колун билегине чейин ?ч жолу жуйт.

расскажем дарат алуунун жолдору фото первое моё

Андан со? денеге баштан аяк ?ч жолу суу т?г?? керек.

летом цветет, дарат алуунун жолдору фото последнее время

Смотреть другие фото: